14 september 2018. Klaar voor het aanbrengen van de panlatten en dakpannen